Wiskunde en natuurkunde privéles voor het VWO

Als privédocent wiskunde en natuurkunde werk ik met VWO leerlingen aan hun toekomst. Indien u de decentrale selectiekans van zoon of dochter wilt vergroten of de kans op examenfalen en doublure wilt verkleinen bent u hier aan het juiste adres. Ik geloof in het het voorkomen van verloren jaren door inhoudelijke kennisoverdracht en verbetering van het leerproces. Wie tijdig een goede expert inzet bespaart zich veel tijd, spanning en geld.

Ik onderscheid mij als goed opgeleide (dr.) en ervaren docent door kennisgaten direct op te sporen en te dichten met veel oefeningen, altijd nèt wat lastiger dan in het lesboek én zonder bijgeleverde antwoorden. Mijn leerlingen gaan onder mijn leiding zélf met de stof aan de slag, wat tijd en moeite kost, maar waardoor faalangst verdwijnt en kennis verschijnt. Vaak krijgen zij plezier in de lesstof, wat hun inzet aanwakkert en wat zich weer vertaalt in betere cijfers en zelfvertrouwen.

privéles wiskunde en natuurkunde

Mijn toegevoegde waarde

Ik doceer wiskunde en natuurkunde met kennis van zaken (gepromoveerd UvA 1983 , wis- en natuurkunde) en met veel plezier. Ik onderhoud mijn vakkennis en geef enthousiast en met veel energie les. Ik heb mijn werkervaring opgedaan in het bedrijfsleven (ICT) en weet hoe belangrijk klantgericht werken en een goede verstandhouding met ouders en leerlingen is.

Mijn specialisme is het opsporen van kennisgaten door het gericht bevragen van leerlingen en het opgeven van controle-oefeningen. Zo vorm ik mij een beeld van elke leerling en beoordeel de manier van werken. Ik start onmiddellijk met het reparatietraject en adviseer elke ouder binnen zes weken aan de hand van mijn voorlopige bevindingen over de beste aanpak.

Uiteraard ken ik de programma-eisen, het vereiste kennisniveau, de manier van werken en kan de inzet inschatten. Ik weet hoe ruim-voldoendes worden behaald en kan vaak twijfelgevallen aan het werk en over de eindstreep krijgen.

Ook u kunt de inzet of prestaties van uw kind stimuleren door contact op te nemen. Ik bel u direct terug zodat u uw wensen met mij kunt bespreken.

Structuur privéles wiskunde en natuurkunde

Elk lesuur gaat over wiskunde en natuurkunde aan de hand van honderden oefenopgaven, examenopgaven of huiswerk uit elke lesmethode. Ik leg de theorie uit door per opgave zo nodig de diepte in te gaan. Uw zoon of dochter lost op met mijn steun en hulp. Dan komt het herhalen, met variaties en het teruggrijpen op de theorie. Die combinatie leidt tot concentratie en resultaatverbetering. Ik werk zeer gestructureerd en verwacht dat mijn leerlingen mijn werkwijze overnemen. Gebeurt dat niet dan wordt dat een punt van discussie.

Ik zie erop toe ik dat leerlingen hun basisvaardigheden op orde brengen, zoals het beheersen van de grafische rekenmachine. En ik leer leerlingen hun uitwerkingen stap-voor-stap én leesbaar op papier te zetten. Daarbij besteed ik veel aandacht aan de elementaire wiskundige en rekenkundige vaardigheden.

Resultaten

Mijn aanpak is ouderwets en levert prima resultaten. Leerlingen voelen snel houvast en merken de grenzen waarbinnen gewerkt moet worden. Volgt een enkeling mijn aanwijzingen niet op of acht ik de kans op voortuitgang te klein dan meld ik dat aan de ouder. Ik houd u nooit aan het lijntje en hanteer daarom geen bindende contractvorm. Resultaat telt, meer niet.